Tạo tài khoản
 

Thông tư 07/2021/TT-BYT | Ban hành: 27/05/2021| Hiệu lực: 15/07/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 07/2021/TT-BYT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
Số văn bản
07/2021/TT-BYT
Trích yếu
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
Người ký
Nguyễn Thanh Long
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
27/05/2021
Tham chiếu
07/2021/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
15/07/2021
Tham chiếu
07/2021/TT-BYT