Tạo tài khoản
 

Thông tư 97/2021/TT-BTC | Ban hành: 12/11/2021| Hiệu lực: 01/01/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 97/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
Số văn bản
97/2021/TT-BTC
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
Người ký
Võ Thành Hưng
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
12/11/2021
Tham chiếu
97/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
01/01/2022
Tham chiếu
97/2021/TT-BTC