Tạo tài khoản
 

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH | Ban hành: 12/12/2017 | Trạng thái: Chưa xác định

Thuộc tính Nội dung
Tên
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH Hợp nhất Tổ chức chính quyền địa phương
Số văn bản
14/VBHN-VPQH
Trích yếu
Hợp nhất Tổ chức chính quyền địa phương
Người ký
Nguyễn Hạnh Phúc
Nơi ban hành
Văn phòng Quốc hội
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
12/12/2017
Tham chiếu
14/VBHN-VPQH
Tham chiếu
14/VBHN-VPQH
Nguồn
Từ số 357 đến số 358