Tạo tài khoản
 

Nghị định 42/2022/NĐ-CP | Ban hành: 24/06/2022  |  Hiệu lực: 15/08/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Số văn bản
42/2022/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Người ký
Vũ Đức Đam
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
24/06/2022
Tham chiếu
42/2022/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/08/2022
Tham chiếu
42/2022/NĐ-CP