Tạo tài khoản
 

Nghị định 43/2022/NĐ-CP | Ban hành: 24/06/2022  |  Hiệu lực: 08/08/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 43/2022/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
Số văn bản
43/2022/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
Người ký
Lê Văn Thành
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
24/06/2022
Tham chiếu
43/2022/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
08/08/2022
Tham chiếu
43/2022/NĐ-CP