Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị quyết 1093/2015/UBTVQH13 | Ban hành: 21/12/2015  |  Hiệu lực: 01/01/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Tổ chức Quốc hộiLuật Tổ chức Quốc hội
Collapse Luật Tổ chức Quốc hội 2014Luật Tổ chức Quốc hội 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand Nội quy kỳ họp Quốc hộiNội quy kỳ họp Quốc hội
Expand Quy chế làm việc của UBTVQHQuy chế làm việc của UBTVQH
Collapse Tổ chức, hoạt động của Ban thư ký QHTổ chức, hoạt động của Ban thư ký QH
Nghị quyết 1093/2015/UBTVQH13 Về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thư ký
Expand Tổ chức, hoạt động của Viện nghiên cứu lập phápTổ chức, hoạt động của Viện nghiên cứu lập pháp
Expand Tổ chức, hoạt động của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phốTổ chức, hoạt động của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố
Expand Tổ chức, hoạt động của Ban dân nguyệnTổ chức, hoạt động của Ban dân nguyện
Expand Chế độ & điều kiện bảo đảm hoạt động của ĐBQHChế độ & điều kiện bảo đảm hoạt động của ĐBQH
Expand Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnhHợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Expand Luật Tổ chức Quốc hội 2001, sửa đổi 2007Luật Tổ chức Quốc hội 2001, sửa đổi 2007
Expand Luật Tổ chức Quốc hội 1992Luật Tổ chức Quốc hội 1992
Expand Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước 1981Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước 1981
Expand Luật Tổ chức Quốc hội 1960Luật Tổ chức Quốc hội 1960
Expand Nghị quyết về vấn đề kiện toàn tổ chức Quốc hội 1957Nghị quyết về vấn đề kiện toàn tổ chức Quốc hội 1957
Expand VBQQPL về bầu cử QH (cũ)VBQQPL về bầu cử QH (cũ)