Tạo tài khoản
 

Thông tư 09/2019/TT-BXD | Ban hành: 26/12/2019  |  Hiệu lực: 15/02/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số văn bản
09/2019/TT-BXD
Trích yếu
Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Người ký
Bùi Phạm Khánh
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Xây dựng
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
26/12/2019
Tham chiếu
09/2019/TT-BXD
Ngày có hiệu lực
15/02/2020
Tham chiếu
09/2019/TT-BXD
Ngày hết hiệu lực một phần
05/09/2020
Tham chiếu
02/2020/TT-BXD