Tạo tài khoản
 

Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT | Ban hành: 15/07/2021| Hiệu lực: 01/09/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT Quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Số văn bản
06/2021/TT-BNNPTNT
Trích yếu
Quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Người ký
Nguyễn Hoàng Hiệp
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
15/07/2021
Tham chiếu
06/2021/TT-BNNPTNT
Ngày có hiệu lực
01/09/2021
Tham chiếu
06/2021/TT-BNNPTNT