Tạo tài khoản
 

Thông tư 24/2022/TT-BGTVT | Ban hành: 13/10/2022| Hiệu lực: 15/12/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 24/2022/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Số văn bản
24/2022/TT-BGTVT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Người ký
Nguyễn Xuân Sang
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
13/10/2022
Tham chiếu
24/2022/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
15/12/2022
Tham chiếu
24/2022/TT-BGTVT