Tạo tài khoản
 

Nghị định 59/2019/NĐ-CP | Ban hành: 01/07/2019  |  Hiệu lực: 15/08/2019  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Số văn bản
59/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
01/07/2019
Tham chiếu
59/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/08/2019
Tham chiếu
59/2019/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
15/02/2022
Tham chiếu
134/2021/NĐ-CP