Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 59/2019/NĐ-CP | Ban hành: 01/07/2019  |  Hiệu lực: 15/08/2019  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Phòng chống tham nhũngLuật Phòng chống tham nhũng
Collapse Luật phòng chống tham nhũng 2018Luật phòng chống tham nhũng 2018
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse 2. Hướng dẫn quy định chi tiết2. Hướng dẫn quy định chi tiết
Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Công văn 298/CP-V.I V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịKiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Expand  Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí
Expand Quy tắc ứng xử một số ngành, lĩnh vựcQuy tắc ứng xử một số ngành, lĩnh vực
Expand Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, sửa đổi 2007, 2012Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, sửa đổi 2007, 2012
Expand Pháp lệnh Phòng chống tham nhũng 1998, sửa đổi 2000Pháp lệnh Phòng chống tham nhũng 1998, sửa đổi 2000
Expand VBQPPL về chống tham nhũng, buôn lậu (cũ)VBQPPL về chống tham nhũng, buôn lậu (cũ)
Expand Quỹ khen thưởng phòng chống tham nhũngQuỹ khen thưởng phòng chống tham nhũng