Tạo tài khoản
 

Nghị định 120/2016/NĐ-CP | Ban hành: 23/08/2016  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 120/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí
Số văn bản
120/2016/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
23/08/2016
Tham chiếu
120/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/01/2017
Tham chiếu
120/2016/NĐ-CP