Tạo tài khoản
 

Thông tư 02/2020/TT-BXD | Ban hành: 20/07/2020  |  Hiệu lực: 05/09/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 02/2020/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số văn bản
02/2020/TT-BXD
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nơi ban hành
Bộ Xây dựng
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
20/07/2020
Tham chiếu
02/2020/TT-BXD
Ngày có hiệu lực
05/09/2020
Tham chiếu
02/2020/TT-BXD
Ngày hết hiệu lực một phần
15/10/2021
Tham chiếu
12/2021/TT-BXD