Tạo tài khoản
 

Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA | Ban hành: 09/07/2015  |  Hiệu lực: 23/08/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy
Số văn bản
17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA
Trích yếu
Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy
Người ký
Nguyễn Thanh Long
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư liên tịch
Ngày ban hành
09/07/2015
Tham chiếu
17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA
Ngày có hiệu lực
23/08/2015
Tham chiếu
17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/01/2022
Tham chiếu
18/2021/TT-BYT
Nguồn
Công báo số 937+938, năm 2015