Tạo tài khoản
 

Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA | Ban hành: 09/07/2015  |  Hiệu lực: 23/08/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
09/07/2015
Ban hành
23/08/2015
Có hiệu lực
01/01/2022
Hết hiệu lực toàn bộ