Tạo tài khoản
 

Luật 17/2017/QH14 | Ban hành: 20/11/2017  |  Hiệu lực: 15/01/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 17/2017/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng
Số văn bản
17/2017/QH14
Tên phụ
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
20/11/2017
Tham chiếu
17/2017/QH14
Ngày có hiệu lực
15/01/2018
Tham chiếu
17/2017/QH14