Tạo tài khoản
 

Thông tư 02/2021/TT-BYT | Ban hành: 25/01/2021| Hiệu lực: 10/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 02/2021/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
Số văn bản
02/2021/TT-BYT
Trích yếu
Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
Người ký
Đỗ Xuân Tuyên
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
25/01/2021
Tham chiếu
02/2021/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
10/03/2021
Tham chiếu
02/2021/TT-BYT