Tạo tài khoản
 

Thông tư 07/2021/TT-BTC | Ban hành: 25/01/2021| Hiệu lực: 11/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 07/2021/TT-BTC Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liên minh Châu Âu
Số văn bản
07/2021/TT-BTC
Trích yếu
Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liên minh Châu Âu
Người ký
Vũ Thị Mai
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
25/01/2021
Tham chiếu
07/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
11/03/2021
Tham chiếu
07/2021/TT-BTC