Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 07/2021/TT-BTC | Ban hành: 25/01/2021| Hiệu lực: 11/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Hải quanLuật Hải quan
Collapse Luật Hải quan 2014Luật Hải quan 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chuyển cửa khẩu làm thủ tục hải quanChuyển cửa khẩu làm thủ tục hải quan
Expand Cơ chế một cửa quốc gia trong thủ tục hải quanCơ chế một cửa quốc gia trong thủ tục hải quan
Expand Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt NamDanh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Expand Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhậpDanh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Expand Kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hoáKiểm tra chất lượng và thông quan hàng hoá
Expand Kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩuKiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu
Expand Mã số hàng hóa nhập khẩu thuốc chữa bệnh & mỹ phẩmMã số hàng hóa nhập khẩu thuốc chữa bệnh & mỹ phẩm
Expand Phân loại hàng hóa; phân tích để phân loại, kiểm tra chất lượng & an toàn thực phẩm hàng hóaPhân loại hàng hóa; phân tích để phân loại, kiểm tra chất lượng & an toàn thực phẩm hàng hóa
Expand Thí điểm đại lý giảm sát hải quan thực hiện hiệp định vận tải đường bộ VN- TQThí điểm đại lý giảm sát hải quan thực hiện hiệp định vận tải đường bộ VN- TQ
Expand Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quanThủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan
Expand Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuTrị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Expand Tổ chức, hoạt động Tổng cục hải quan, hải quan các cấpTổ chức, hoạt động Tổng cục hải quan, hải quan các cấp
Expand Tờ khai Hải quan dùng cho ngườỉ xuất cảnh, nhập cảnhTờ khai Hải quan dùng cho ngườỉ xuất cảnh, nhập cảnh
Expand Tờ khai hải quan điện tửTờ khai hải quan điện tử
Expand Xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quanXử lý hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quan
Expand Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quanĐiều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan
Expand Đại lý hải quan, chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quanĐại lý hải quan, chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Expand Định mức hàng hoá được miễn thuếĐịnh mức hàng hoá được miễn thuế
Collapse Xác định xuất xứ hàng hóa và thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóaXác định xuất xứ hàng hóa và thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Thông tư 38/2018/TT-BTC Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Thông tư 62/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC Hợp nhất Thông tư Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Thông tư 07/2021/TT-BTC Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liên minh Châu Âu
Expand Thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng hàng hóa Thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng hàng hóa
Expand Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quanQuản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
Expand Quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệuQuản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu
Expand Hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quanHàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Expand Luật Hải quan 2001, sửa đổi 2005Luật Hải quan 2001, sửa đổi 2005
Expand Pháp lệnh Hải quan 1990Pháp lệnh Hải quan 1990
Expand Điều lệ Hải quan 1960Điều lệ Hải quan 1960