Tạo tài khoản
 

Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT | Ban hành: 10/10/2022  |  Hiệu lực: 25/11/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
Số văn bản
14/2022/TT-BGDĐT
Trích yếu
Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
Người ký
Hoàng Minh Sơn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
10/10/2022
Tham chiếu
14/2022/TT-BGDĐT
Ngày có hiệu lực
25/11/2022
Tham chiếu
14/2022/TT-BGDĐT