Tạo tài khoản
 

Thông tư 10/2021/TT-BVHTTDL | Ban hành: 28/09/2021| Hiệu lực: 19/11/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 10/2021/TT-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Số văn bản
10/2021/TT-BVHTTDL
Trích yếu
Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Người ký
Nguyễn Văn Hùng
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
28/09/2021
Tham chiếu
10/2021/TT-BVHTTDL
Ngày có hiệu lực
19/11/2021
Tham chiếu
10/2021/TT-BVHTTDL