Tạo tài khoản
 

Thông tư 04/2021/TT-BTNMT | Ban hành: 29/05/2021| Hiệu lực: 15/07/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 04/2021/TT-BTNMT Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai
Số văn bản
04/2021/TT-BTNMT
Trích yếu
Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
29/05/2021
Tham chiếu
04/2021/TT-BTNMT
Ngày có hiệu lực
15/07/2021
Tham chiếu
04/2021/TT-BTNMT