Tạo tài khoản
 

Thông tư 10 /2021/TT-NHNN | Ban hành: 21/07/2021  |  Hiệu lực: 21/07/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 10 /2021/TT-NHNN Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theoQuyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ ngườilao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số văn bản
10 /2021/TT-NHNN
Trích yếu
Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theoQuyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ ngườilao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Người ký
Đào Minh Tú
Nơi ban hành
Ngân hàng Nhà nước
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
21/07/2021
Tham chiếu
10 /2021/TT-NHNN
Ngày có hiệu lực
21/07/2021
Tham chiếu
10 /2021/TT-NHNN