Tạo tài khoản
 

Quyết định 38/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 29/12/2021| Hiệu lực: 15/02/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 38/2021/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
Số văn bản
38/2021/QĐ-TTg
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
Người ký
Vũ Đức Đam
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
29/12/2021
Tham chiếu
38/2021/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
15/02/2022
Tham chiếu
38/2021/QĐ-TTg