Tạo tài khoản
 

Luật 40/2009/QH12 | Ban hành: 23/11/2009  |  Hiệu lực: 01/01/2011  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 40/2009/QH12 Khám bệnh, chữa bệnh
Số văn bản
40/2009/QH12
Tên phụ
Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;Luật Khám chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009
Trích yếu
Khám bệnh, chữa bệnh
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
23/11/2009
Tham chiếu
40/2009/QH12
Ngày có hiệu lực
01/01/2011
Tham chiếu
40/2009/QH12
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2019
Tham chiếu
21/2017/QH14
Nguồn
Công báo từ số 131 đến số 132