Tạo tài khoản
 

Luật 54/2019/QH14 | Ban hành: 26/11/2019  |  Hiệu lực: 01/01/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 54/2019/QH14 Chứng khoán
Số văn bản
54/2019/QH14
Tên phụ
Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Trích yếu
Chứng khoán
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
26/11/2019
Tham chiếu
54/2019/QH14
Ngày có hiệu lực
01/01/2021
Tham chiếu
54/2019/QH14