Tạo tài khoản
 

Thông tư 41/2021/TT-BTC | Ban hành: 02/06/2021  |  Hiệu lực: 02/06/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 41/2021/TT-BTC Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính quỹ vắc – xin phòng Covid 19 Việt Nam
Số văn bản
41/2021/TT-BTC
Trích yếu
Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính quỹ vắc – xin phòng Covid 19 Việt Nam
Người ký
Tạ Anh Tuấn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
02/06/2021
Tham chiếu
41/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
02/06/2021
Tham chiếu
41/2021/TT-BTC