Tạo tài khoản
 

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN | Ban hành: 09/06/2008  |  Hiệu lực: 09/07/2008  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN Hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh
Số văn bản
02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN
Trích yếu
Hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh
Người ký
Hoàng Thế Liên
Nơi ban hành
Bộ Tư pháp
Loại văn bản
Thông tư liên tịch
Ngày ban hành
09/06/2008
Tham chiếu
02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN
Ngày có hiệu lực
09/07/2008
Tham chiếu
02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN
Ngày hết hiệu lực một phần
11/11/2021
Tham chiếu
08/2021/TT-BTP
Nguồn
Công báo số 363+364, năm 2008