Tạo tài khoản
 

Nghị định 119/2017/NĐ-CP | Ban hành: 01/11/2017  |  Hiệu lực: 15/12/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Số văn bản
119/2017/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
01/11/2017
Tham chiếu
119/2017/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/12/2017
Tham chiếu
119/2017/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2022
Tham chiếu
126/2021/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 821+822