Tạo tài khoản
 

Thông tư 26/2022/TT-BTC | Ban hành: 11/05/2022  |  Hiệu lực: 26/05/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 26/2022/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025
Số văn bản
26/2022/TT-BTC
Trích yếu
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025
Người ký
Võ Thành Hưng
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
11/05/2022
Tham chiếu
26/2022/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
26/05/2022
Tham chiếu
26/2022/TT-BTC