Tạo tài khoản
 

Nghị định 69/2021/NĐ-CP | Ban hành: 15/07/2021| Hiệu lực: 01/09/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 69/2021/NĐ-CP Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Số văn bản
69/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Người ký
Lê Văn Thành
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
15/07/2021
Tham chiếu
69/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/09/2021
Tham chiếu
69/2021/NĐ-CP