Tạo tài khoản
 

Thông tư 1/VBHN-BNV | Ban hành: 30/03/2023 | Trạng thái: Chưa xác định

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 1/VBHN-BNV Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Số văn bản
1/VBHN-BNV
Trích yếu
Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Người ký
Phạm Thị Thanh Trà
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Nội vụ
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
30/03/2023
Tham chiếu
1/VBHN-BNV
Tham chiếu
1/VBHN-BNV