Tạo tài khoản
 

Nghị định 16/2015/NĐ-CP | Ban hành: 14/02/2015  |  Hiệu lực: 06/04/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Số văn bản
16/2015/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
14/02/2015
Tham chiếu
16/2015/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
06/04/2015
Tham chiếu
16/2015/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
15/11/2020
Tham chiếu
106/2020/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
15/08/2021
Tham chiếu
60/2021/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 297 + 29