Tạo tài khoản
 

Thông tư 10/2019/TT-BTP | Ban hành: 30/12/2019  |  Hiệu lực: 12/02/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 10/2019/TT-BTP Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số văn bản
10/2019/TT-BTP
Trích yếu
Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Người ký
Lê Thành Long
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tư pháp
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
30/12/2019
Tham chiếu
10/2019/TT-BTP
Ngày có hiệu lực
12/02/2020
Tham chiếu
10/2019/TT-BTP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
11/11/2021
Tham chiếu
08/2021/TT-BTP