Tạo tài khoản
 

Thông tư 80/2021/TT-BQP | Ban hành: 08/07/2021| Hiệu lực: 25/08/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 80/2021/TT-BQP Quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Số văn bản
80/2021/TT-BQP
Trích yếu
Quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Người ký
Võ Minh Lương
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Quốc phòng
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
08/07/2021
Tham chiếu
80/2021/TT-BQP
Ngày có hiệu lực
25/08/2021
Tham chiếu
80/2021/TT-BQP