Tạo tài khoản
 

Nghị định 16/2016/NĐ-CP | Ban hành: 16/03/2016  |  Hiệu lực: 02/05/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 16/2016/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Số văn bản
16/2016/NĐ-CP
Trích yếu
Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
16/03/2016
Tham chiếu
16/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
02/05/2016
Tham chiếu
16/2016/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
15/06/2017
Tham chiếu
52/2017/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 259 đến số 260