Tạo tài khoản
 

Thông tư 02/2007/TT-BNV | Ban hành: 25/05/2007  |  Hiệu lực: 06/07/2007  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 02/2007/TT-BNV Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
Số văn bản
02/2007/TT-BNV
Trích yếu
Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
Người ký
Đỗ Quang Trung
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Nội vụ
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
25/05/2007
Tham chiếu
02/2007/TT-BNV
Ngày có hiệu lực
06/07/2007
Tham chiếu
02/2007/TT-BNV
Nguồn
Công báo số 402 & 403/2007;