Tạo tài khoản
 

Nghị định 87/2021/NĐ-CP | Ban hành: 29/09/2021  |  Hiệu lực: 29/09/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 87/2021/NĐ-CP Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Số văn bản
87/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Người ký
Lê Minh Khái
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
29/09/2021
Tham chiếu
87/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
29/09/2021
Tham chiếu
87/2021/NĐ-CP