Tạo tài khoản
 

Thông tư 11/2021/TT-BVHTTDL | Ban hành: 05/10/2021| Hiệu lực: 01/01/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 11/2021/TT-BVHTTDL Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Số văn bản
11/2021/TT-BVHTTDL
Trích yếu
Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Người ký
Nguyễn Văn Hùng
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
05/10/2021
Tham chiếu
11/2021/TT-BVHTTDL
Ngày có hiệu lực
01/01/2022
Tham chiếu
11/2021/TT-BVHTTDL