Tạo tài khoản
 

Thông tư 55/2021/TT-BTC | Ban hành: 08/07/2021| Hiệu lực: 25/08/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 55/2021/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Số văn bản
55/2021/TT-BTC
Trích yếu
Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Người ký
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
08/07/2021
Tham chiếu
55/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
25/08/2021
Tham chiếu
55/2021/TT-BTC