Tạo tài khoản
 

Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT | Ban hành: 23/05/2022| Hiệu lực: 08/07/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
Số văn bản
07/2022/TT-BGDĐT
Trích yếu
Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
Người ký
Ngô Thị Minh
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
23/05/2022
Tham chiếu
07/2022/TT-BGDĐT
Ngày có hiệu lực
08/07/2022
Tham chiếu
07/2022/TT-BGDĐT