Tạo tài khoản
 

Nghị quyết 26/2008/QH12 | Ban hành: 15/11/2008  |  Hiệu lực: 01/04/2009  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị quyết 26/2008/QH12 Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
Số văn bản
26/2008/QH12
Trích yếu
Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Nghị quyết
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
15/11/2008
Tham chiếu
26/2008/QH12
Ngày có hiệu lực
01/04/2009
Tham chiếu
26/2008/QH12
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/01/2016
Tham chiếu
77/2015/QH13
Nguồn
Công báo số 626+627, năm 2008