Tạo tài khoản
 

Nghị định 43/2011/NĐ-CP | Ban hành: 13/06/2011  |  Hiệu lực: 01/10/2011  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Số văn bản
43/2011/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
13/06/2011
Tham chiếu
43/2011/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/10/2011
Tham chiếu
43/2011/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 381+382, năm 2011