Tạo tài khoản
 

Nghị định 42/2017/NĐ-CP | Ban hành: 05/04/2017  |  Hiệu lực: 01/06/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 42/2017/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số văn bản
42/2017/NĐ-CP
Trích yếu
Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
05/04/2017
Tham chiếu
42/2017/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/06/2017
Tham chiếu
42/2017/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
15/09/2018
Tham chiếu
100/2018/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 285+286