Tạo tài khoản
 

Nghị định 44/2022/NĐ-CP | Ban hành: 29/06/2022  |  Hiệu lực: 15/08/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 44/2022/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Số văn bản
44/2022/NĐ-CP
Trích yếu
Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Người ký
Lê Văn Thành
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
29/06/2022
Tham chiếu
44/2022/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/08/2022
Tham chiếu
44/2022/NĐ-CP