Tạo tài khoản
 

Thông tư 67/2022/TT-BCA | Ban hành: 30/12/2022  |  Hiệu lực: 15/02/2023  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 67/2022/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
Số văn bản
67/2022/TT-BCA
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
Người ký
Tô Lâm
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Công an
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
30/12/2022
Tham chiếu
67/2022/TT-BCA
Ngày có hiệu lực
15/02/2023
Tham chiếu
67/2022/TT-BCA