Tạo tài khoản
 

Nghị định 43/2021/NĐ-CP | Ban hành: 31/03/2021| Hiệu lực: 01/06/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 43/2021/NĐ-CP Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
Số văn bản
43/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/03/2021
Tham chiếu
43/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/06/2021
Tham chiếu
43/2021/NĐ-CP