Tạo tài khoản
 

Thông tư 225/2010/TT-BTC | Ban hành: 31/12/2010  |  Hiệu lực: 01/03/2011  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 225/2010/TT-BTC Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Số văn bản
225/2010/TT-BTC
Trích yếu
Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Người ký
Trần Xuân Hà
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
31/12/2010
Tham chiếu
225/2010/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
01/03/2011
Tham chiếu
225/2010/TT-BTC
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
20/05/2022
Tham chiếu
23/2022/TT-BTC
Nguồn
Công báo số 69+70/2011