Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư liên tịch 01/TTLN | Ban hành: 17/02/1991  |  Hiệu lực: 04/03/1991  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

BỘ NỘI VỤ-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

Số: 01/TTLN

Hà Nội , ngày 17 tháng 2 năm 1991

 

THÔNG TƯ LIÊN NGÀNH

Hướng dẫn đường lối xử lý đối với người đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương

_________________

 

Trong thời gian vừa qua Nhà nước ta đã tiếp nhận trên mười nghìn người trốn đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương. Căn cứ vào chính sách nhân đạo và chính sách hình sự của Nhà nước, Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn đường lối xử lý đối với những người trốn đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương như sau:

1. Đối với người lần đầu trốn đi nước ngoài mà đã tự nguyện hồi hương thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xuất cảnh trái phép theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự.

2. Đối với người nhiều lần xuất cảnh trái phép nhằm để được hưởng tài trợ mỗi khi hồi hương, thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xuất cảnh trái phép theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự.

3. Đối với người mà ngoài việc trốn đi nước ngoài và đã tự nguyện hồi hương còn có hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xuất cảnh trái phép theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự và không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài nếu việc tổ chức người khác trốn đi nước ngoài mà họ đã thực hiện không có các tình tiết tăng nặng định khung hình phạt như "phạm tội nhiều lần", "gây hậu quả nghiêm trọng" (khoản 2 Điều 88 Bộ Luật Hình sự) hoặc "phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng" (khoản 3 Điều 88 Bộ Luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung ngày 12-8-1991). Trong trường hợp có các tình tiết tăng nặng nói trên thì kẻ phạm tội tuy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xuất cảnh trái phép, nhưng vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 88 Bộ Luật Hình sự.

4. Đối với người trốn đi nước ngoài đã hồi hương, nếu ngoài việc trốn đi nước ngoài lại có hành vi phạm tội khác, thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xuất cảnh trái phép, nhưng vẫn truy cứu trách nhiệm về tội khác mà họ đã thực hiện./.

 

Nguyễn Văn Thìn

(Đã ký)

Trịnh Hồng Dương

(Đã ký)

Phạm Tâm Long

(Đã ký)

 

 

Collapse Bộ luật Hình sựBộ luật Hình sự
Expand Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017
Expand Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi 2009Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi 2009
Collapse Bộ luật Hình sự 1985, sửa đổi 1989, 1991, 1992, 1997Bộ luật Hình sự 1985, sửa đổi 1989, 1991, 1992, 1997
Expand 1. Bộ luật, Luật1. Bộ luật, Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Nghị quyết 1/1998/NQ-HĐTP Hướng dẫn việc áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự
Nghị quyết 01-HĐTP Hướng dẫn về việc áp dụng Điều 44 Bộ luật hình sự
Nghị quyết 01-HĐTP/NQ Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự
Thông tư 01-TAND/TT Về án treo theo điều 44 Bộ Luật Hình sự
Thông tư liên tịch 01/TTLN-90 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
Thông tư liên tịch 01/TTLN Hướng dẫn đường lối xử lý đối với người đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương
Thông tư liên tịch 01/TTLN Hướng dẫn việc giải quyết các vụ án trọng điểm
Thông tư liên tịch 01/TTLN Hướng dẫn áp dụng Điều 95, Điều 96 Bộ luật hình sự
Thông tư liên tịch 01/TTLN Hướng dẫn xử lý hình sự các hành vi sản xuất, mua bán và đốt pháo nổ
Thông tư liên tịch 01-VKSND-TAND-BNV-BTP/TTLT Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Thông tư liên tịch 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
Thông tư liên tịch 02/TTLN Hướng dẫn áp dụng Điều 186, Điều 188 Bộ luật hình sự
Nghị quyết 02-HĐTP/NQ Về việc hướng dẫn bổ sung nghị quyết số 02-HĐTP ngày 05/01/1986
Nghị quyết 02-HĐTP-TANDTC/QĐ Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự
Thông tư liên tịch 02/TT-LN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
Thông tư liên tịch 02/TTLN Về việc xoá án
Thông tư liên tịch 02/TTLN Hướng dẫn việc xử lý một số hành vi xâm phạm đến việc quản lý thị trường ở vùng biên giới Việt Trung
Thông tư liên tịch 02/TTLN Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
Thông tư liên tịch 02/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương VII "Các tội phạm ma tuý" của Bộ luật Hình sự
Nghị quyết 04-HĐTPTANDTC/NQ Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự
Thông tư liên tịch 04/TTLN Hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự
Thông tư liên tịch 04/TTLN Hướng dẫn việc áp dụng thời hiệu thi hành bản án hình sự
Thông tư liên tịch 05/TTLN Hướng dẫn về việc áp dụng pháp luật đối với các hành vi buôn bán trái phép, vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới
Thông tư liên tịch 06/TTLN Hướng dẫn xử lý tội trốn thuế
Thông tư liên tịch 06/TTLN Hướng dẫn việc giải quyết án trọng điểm
Thông tư liên tịch 07/TTLN Hướng dẫn việc áp dụng Điều 96a và Điều 203 Bộ luật Hình sự
Thông tư liên tịch 09-TTLN Hướng dẫn áp dụng Điều 96a và Điều 203 Bộ luật Hình sự
Thông tư liên tịch 10-TTLT Hướng dẫn xử lý các hành vi đua xe trái phép
Thông tư liên tịch 11/TTLN Hướng dẫn việc xử lý một số loại tội phạm
Expand Buộc phải chịu thử thách người chưa thành niên phạm tộiBuộc phải chịu thử thách người chưa thành niên phạm tội
Expand Giải quyết một số vấn đề cấp bách về tín dụngGiải quyết một số vấn đề cấp bách về tín dụng
Expand VBQPPL về hình sự (cũ)VBQPPL về hình sự (cũ)