Tạo tài khoản
 

Nghị định 141/2016/NĐ-CP | Ban hành: 10/10/2016  |  Hiệu lực: 20/12/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 141/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Số văn bản
141/2016/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
10/10/2016
Tham chiếu
141/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
20/12/2016
Tham chiếu
141/2016/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
15/08/2021
Tham chiếu
60/2021/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 1139+1140